Reality

Zprostředkujeme prodej a pronájem všech typů nemovitostí.


Pro své klienty zajistíme


bezplatnou návštěvu Vaší nemovitosti k posouzení a určení reálné tržní ceny a navržení nejefektivnějsího řešení,

seznámení s daňovými povinnostmi plynoucích z Vašeho plánovaného obchodu,

pomůžeme Vám obstarat potřebnou dokumentaci,

prezentaci nemovitostí (realitní servery, vývěsky, inzerce, vlastní databáze poptávajících),

zastupování při jednání s příslušnými úřady (Katastrální úřad, Stavební úřad),

pro kupující kompletaci dokladů potřebných k profinancování kupní ceny dané nemovitosti z hypotéčního úvěru nebo stavebního spoření ve spolupráci s renomovanými bankovními ústavy,

zajištění kompletního právního servisu (smlouvy o smlouvách budoucích kupních, kupní smlouvy, smlouvy o úschově kupní ceny, podání návrhu na vklad do Katastru nemovitostí),

zajištění bankovní nebo notářské úschovy peněz,

vypracování daňových přiznání k dani z nabytí nemovitosti, zjištění tzv. směrné hodnoty nemovitosti, abyste nemuseli zbytečně pořizovat znalecký posudek,

asistenci při převodu služeb spojených s užíváním nemovitosti