Teplo 


Oblasti činnosti

Výroba a rozvod tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody z nelicencovaných zdrojů i na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem

Naše smluvní vztahy 

dodávka a obděr tepelné energie

správa kotelen

pronájem kotelen

Informace

obecně závazné předpisy týkající se dodávek tepelné energie

kalkulace a způsob stanovení věcně regulované ceny tepelné energie

ceny energií a paliv

Legislativa

Na dodávky tepelné energie do budov s byty a nebytovými prostorami se vztahují zejména tyto právní předpisy.

zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů - energetický zákon (a dále vyhlášky, vydané na základě tohoto zákona)

vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 224/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů na dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa

vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů za tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele

vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 194/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií (a dále vyhlášky, vydané na základě tohoto zákona)

vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích


Ceny tepelné energie


Dukelská 899, S.M. 930
Smetanova 878

bez DPH, Kč/Gj
včetně DPH, Kč/Gj
bez DPH, Kč/Gj
včetně DPH, Kč/Gj
2013564,76
649,47
509,47
585,89
2014582,42
669,78
556,88
640,42
2015562,26
646,60
605,94
696,83
2016555,61
638,95
570,27
655,81
2017489,77
563,24613,54705,57
2018534,56
614,74686,52
789,50
2019630,03724,53842,85969,28
2020665,75732,33890,74979,81
2021640,93705,02
769,87
846,85
20222131,332344,472633,03
2896,34
2023 kalkulovaná1370,741507,811552,14
1707,35

Odkazy

Energetický regulační úřad: http://www.eru.cz

Fotogalerie