Právní úkony


  • Uzavírání nájemních smluv (byty, nebytové prostory či objekty, reklamní plochy) s osobami určenými vlastníkem a dle jeho dispozic,
  • vypovídání nájemních smluv (výpovědi nájmu bytu, nebytového prostoru či jiného objektu, návrhy na provedení správních úkonů souvisejících s výpovědí),
  • evidence nestandardních případů při nájmu a užívání bytů, nebytových prostor či jiných objektů (volné, užívané bez právního důvodu, protiprávně obsazené, úmrtí nájemce, pronájmy na dobu určitou),
  • uzavírání smluv o dodávkách služeb,
  • uzavírání smluv o dílo (na periodickou údržbu, větší opravy a rekonstrukce),
  • návrhy na vklady a zápisy do katastru nemovitostí při změnách vlastnických vztahů nebo stavebně - technických změnách,
  • uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem, zastupování vlastníka v případě pojistných událostí,
  • vyřizování stížností, oznámení, podnětů.