Správa nemovitostí


Ve správě nemovitostí se prolíná problematika různých oborů. Dobrou orientaci v této spletité oblasti může poskytnout zkušený správce s aktivním a otevřeným přístupem.
Někdy se vlastníci objektů domnívají, že zvládnou všechny nástrahy správy sami, ale jsou to spíš vyjímky potvrzující pravidlo. Představitelé společenství vlastníků jednotek, kteří vykonávají svojí funkci vedle běžného zaměstnání objektivně nemohou obsáhnout celou problematiku.

Ať už se jedná o zajištování jednotlivých služeb, výběr vhodných dodavatelů, jednání s dodavateli, s nájemci, s dalšími vlastníky, sledování kvality oprav a poskytovaných služeb, plánování oprav a revizí, výběr finančních prostředků, sledování platební kázně, vyúčtování služeb, vedení účetnictví, zpracování mzdové agendy, sledování legislativy a podobně je výhodou mít partnera, který má tým zkušených pracovníků, partnera, který se v problematice dobře orientuje.

Realitní kancelář L&L. s r. o. nabízí spolehlivé služby v oboru správy nemovitostí již od r.1993. V rozsahu daném příslušnou smlouvou přebírá povinnosti vlastníka nemovitosti vyplývající z platné legislativy.

Místem naší působnosti jsou Podbořany a okolí.


V rámci svých služeb správy nemovitostí provádíme zejména následující úkony :
(jejich výčet není samozřejmě úplný, konkrétní seznam činností bude specifikován podle vašich potřeb)

Provozní správa

Úkony spjaté s provozem budov, zajištění úklidu, ostrahy, evidence nájemců a veškerého provozního managementu.
Ekonomická správa

Účetní a ekonomické prvky spojené se správou nemovitostí, vedení účetnictví, mzdová agenda.
Stavebně - technická

Služby zaměřené na stavební a technické činnosti, technické prohlídky, revize, opravy...
Právní

Akty spjaté s právním řešením, nájemní smlouvy, pojistné smlouvy a další zájmy vlastníka.