Provozní správa


  • Vedení evidence vlastníků či nájemců bytů, nebytových prostor a objektů, příp. uživatelů provozních jednotek,
  • přebírání a předávání bytů, nebytových prostor, objektů podle pokynu vlastníka,
  • zajištění dodávek služeb spojených s užíváním budov, bytů a nebytových prostor (elektrické energie, plynu, vody, tepla, TUV, odvozu odpadu, apod.),
  • správa odečetů energií a médií v bytech i nebytových prostorách včetně montáže a výměn poměrových měřidel na topných tělesech (RTN),
  • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů
  • zajištění ostrahy,
  • monitorování a regulace provozu technologických zařízení,
  • opatření dalších služeb dle povahy nemovitosti a přání zákazníka,
  • provozní management (hodnocení provozních nákladů, optimalizace provozu technologických zařízení a služeb).